Pszczele warsztaty

Nasza oferta eko warsztatów dla dzieci i dorosłych.

Edukacja

Wosk do produkcji naszych świec pochodzi z wybrakowanych plastrów, tzw. dzikiej zabudowy (komórek woskowych budowanych przez pszczoły poza ramkami) oraz odsklepin po miodobraniu.

Wosk wytapiamy korzystając ze zbudowanej przez nas topiarki słonecznej. Następnie jest on oczyszczany w kąpieli wodnej, po której powstają grube plastry czystego wosku.
Większość tak pozyskanego wosku jest przez nas wysyłane do przerobienia na węzę, czyli woskową bazę wtapianą w pszczelą ramkę. Pozostały wosk przetapiamy na różne świeczki.

1. Warsztaty tworzenia świec z węzy pszczelej

W przeciwieństwie do świec parafinowych, które powstają jako pochodne ropy naftowej, palenie świec z wosku pszczelego może przynieść wiele korzyści.

Świece z wosku pszczelego:

2. Warsztaty tworzenia bomb kwietnych

W przeciwieństwie do świec parafinowych, które powstają jako pochodne ropy naftowej, palenie świec z wosku pszczelego może przynieść wiele korzyści.

Świece z wosku pszczelego: