rozwój pszczoły miodnej

ROZWÓJ PSZCZOŁY MIODNEJ – OD JAJECZKA DO WYGRYZIENIA

Rozwój pszczoły miodnej – od jajeczka do wygryzienia!

Dzień dobry! Wita się z Wami świeżo wygryziona (tak się mówi o narodzinach pszczoły – pszczoła się nie rodzi lecz wygryza) pszczoła robotnica. Dokładnie 21 dni trwa rozwój pszczoły miodnej od jajeczka do dorosłej postaci, czyli imago.

Rozwój pszczelej matki trwa 16 dni (krócej, choć jest większa i lepiej rozwinięta – to wynik lepszej i bogatszej diety). Rozwój trutnia zajmuje 24 dni (on z kolei jest większy od robotnicy i dlatego potrzebuje więcej czasu).

Jak przebiega rozwój pszczoły miodnej robotnicy?

Złożone przez królową pszczele jajeczko, czy to zapłodnione czy niezapłodnione, rozwija się przez 3 dni. Po tym czasie wykluje się z niego larwa. Ma ona spory apetyt i zjada mleczko pszczele, które pozwala jej intensywnie rosnąć. Pszczoły karmicielki bardzo dbają o potomstwo – zaglądają do komórki z larwą sprawdzając stan pokarmu nawet 1300 razy na dobę!!! Dzięki temu, po 5-7 dniach od wylęgnięcia larwa waży 1500-3500 razy więcej! Niezły tłuścioszek! Po 5,5 dnia pszczoły zasklepiają larwę woskowym wieczkiem w komórce. Reszty przemian nie widzimy – są już niewidoczne dla ludzkiego oka. Ale oczywiście człowiek zbadał wszystko wnikliwie i wiemy, że pod zasklepem larwa się oprzędza, linieje, powstaje przedpoczwarka i poczwarka. Po ostatnim, szóstym linieniu wygryza się ze swojej komórki. Wszystkie stadia rozwoju pszczoły miodnej od jajeczka do poczwarki nazywamy czerwiem (najpierw odkrytym, a potem krytym), a jego obserwacje w ulu są bardzo istotne dla pszczelarza przy ocenie kondycji pszczelej rodziny, matki i potencjalnych chorób.